จากประสบการณ์อันยาวนานในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จากประสบการณ์อันยาวนานในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ การวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด ยีนส์ และเวชศาสตร์ชะลอวัย และทีมบุคลากรทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ Phd ด้านเซลล์ต้นกำเนิด และ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความชำนานด้านเซลล์ต้นกำเนิด ทำให้ LRU มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์ต้นกำเนิดครบวงจร

 

เราดำเนินการทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO ด้วยทีมงานของเราเอง เพราะเราไม่เชื่อในเรื่องของการ Outsourcing ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์ต้นกำเนิด การเพาะเลี้ยง และการใช้เซลล์ต้นกำเนิด จะต้องผ่านกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายใต้มาตราฐานที่เข้มงวดของ LRU ซึ่งสอดคล้องกับ  International Society of Cell therapy (ISCT)

 

จากประสบการณ์อันยาวนานในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ การวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด ยีนส์ และเวชศาสตร์ชะลอวัย และทีมบุคลากรทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ Phd ด้านเซลล์ต้นกำเนิด และ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีความชำนานด้านเซลล์ต้นกำเนิด ทำให้ LRU มีบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์ต้นกำเนิดครบวงจร

 

เราดำเนินการทางห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO ด้วยทีมงานของเราเอง เพราะเราไม่เชื่อในเรื่องของการ Outsourcing ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บตัวอย่างเซลล์ต้นกำเนิด การเพาะเลี้ยง และการใช้เซลล์ต้นกำเนิด จะต้องผ่านกระบวนการควบคุมตรวจสอบภายใต้มาตราฐานที่เข้มงวดของ LRU ซึ่งสอดคล้องกับ  International Society of Cell therapy (ISCT)